Hakankiziltan.com

Dinamik Psikoterapide Kuram, Klinik, Teknik

KURAM, KLİNİK, TEKNİK

Dinamik psikoterapi, psikanalitik kuram ve tekniğe dayalı bir psikoterapi çeşididir. DİNAMİK PSİKOTERAPİDE KURAM, KLİNİK, TEKNİK eğitim seminerleri dinamik psikoterapinin esasını oluşturan kuramları ve psikopatolojileri, tedavi süreç ve tekniklerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Seminer dizisi 3 ana bölüme ayrılıyor:

1- KURAM: İnsan ruhsallığının doğasını kavramak psikoterapinin temelidir. Ruhsallığın dinamiklerini derinliğine anlayabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz kuramlar bu seminer dizisinde tematik biçimde ele alınacak, psikodinamik kuram ve kuramcılar söz konusu ruhsal dinamikleri kavrayışımıza yaptıkları katkıları bağlamında işlenecektir.

Örnek vermek gerekirse, Melanie Klein’ın kuramı bir ana başlık olarak baştan sona işlenmekten ziyade, özellikle, “Haset Kuramı” ve “Nesne İlişkileri Kuramı” işlenirken gündeme gelecektir. Bu eğitsel yöntem, ekollere ve kuramcılara dağılmış psikanalitik bilginin organizasyonunu kolaylaştıracak, ruhsallığın doğasını, psikopatolojisini ve tedavi tekniğini kavramayı hızlandıracaktır.

2- KLİNİK: Kişilik organizasyonları ve kişilik bozuklukları, psikopatolojiler ve klinik görünümleri psikodinamik kuram bağlamında işlenecektir.

3- TEKNİK: Dinamik psikoterapinin ilkeleri ve çeşitleri, temel kavramları ve teknikleri ele alınacaktır. Seminer dizisibir tür mesleki rehberlik işlevini de kapsıyor. Şöyle ki;

Yol Haritası: Dinamik psikoterapist olmak için gerekli koşullar ve kat edilmesi gereken aşamalar nedir?

Referanslar: Okunması önerilen temel literatür, dünyada ve Türkiye’de takip edilmesi önerilen dergiler ve internet siteleri, referans alınacak dernek, kurum ve kişiler vb…

Katılımcı Sayısı: 30

Kimler Katılabilir: Psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı, psikiyatri hemşiresi vb. ruhsal sağlık mesleklerine mensup veya eğitimini gören öğrenciler başta olmak üzere ilgili herkes.

Önemli Not: Bu eğitimle eşzamanlı olarak DİNAMİK PSİKOTERAPİDE İLERİ DÜZEY: İLK GÖRÜŞMEDEN TERMİNASYONA TEKNİK BECERİLER eğitim seminerlerine katılmak isteyen psikoterapist veya psikoterapist adayları için psikanaliz veya dinamik psikoterapiden geçmiş veya geçiyor olma koşulu aranır.

Eğitim Düzeni: Online/çevrimiçi ZOOM platformu (Seminerler kayıt altına alınacak, 1 yıl boyunca katılımcıların erişimine açık olacaktır.)

Eğitim Süresi ve Takvimi: Ekim ayı itibariyle iki haftada bir PAZARTESİ günleri 19.00-21.00 (Program takvimi aşağıda belirtilmiştir).

Katılım Ücreti: Eğitimin toplam ücreti KDV hariç 12.000 TL + KDV’dir. Katılımcı tüm yıl için kayıt olmaktadır; haftalık katılım geçerli değildir!

Ödemeler peşin veya aylık taksit halinde (10 ay X 1.200 TL) havale yoluyla alınacaktır. Peşin ödeme durumunda ücret 10.000 TL + KDV’dir. İlk taksit ödemesi kayıt sırasında alınacaktır!

Katılımcı Belgesi: Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

DİNAMİK PSİKOTERAPİDE KURAM, KLİNİK, TEKNİK 2022-2023 PROGRAMI

3 EKİMPSİKANALİZDEN DİNAMİK PSİKOTERAPİYE: BİR KURAMIN EVRİMİ VE ÇEŞİTLENMESİ
10 EKİMDİNAMİK PSİKOTERAPİDE TEMEL KURAMLAR VE KAVRAMLAR
24 EKİMRUHSALLIĞIN ONTOLOJİSİNE GİRİŞ: İNSAN RUHSALLIĞININ EVRİMSEL VE
NÖRO-PSİKOLOJİK TEMELLERİ
7 KASIMNESNE İLİŞKİLERİ KURAMI-1 
21 KASIMNESNE İLİŞKİLERİ KURAMI-2
5 ARALIKNARSİSİZM KURAMI-1
19 ARALIKNARSİSİZM KURAMI-2
2 OCAKNARSİSİZMDEN OİDİPUSA: RUHSALLIĞIN PARADİGMATİK DÖNÜŞÜMÜ
16 OCAKHASET KURAMI
30 OCAKDİNAMİK DÜRTÜ KURAMI: RUHSALLIĞIN MOTİVASYONEL KAYNAKLARI
13 ŞUBATRUHSALLIĞIN İŞLEYİŞ MEKANİZMASI: SAPKIN, NEVROTİK VE SÜBLİM İŞLEYİŞLER
27 ŞUBATPSİKANALİTİK EKOLLER VE KURAMCILARA TOPLU BİR BAKIŞ
13 MARTDİNAMİK PSİKOPATOLOJİYE GİRİŞ
27 MARTKİŞİLİK ÖRGÜTLENMELERİ
10 NİSANKİŞİLİK BOZUKLUKLARI-1
24 NİSANKİŞİLİK BOZUKLUKLARI-2
8 MAYISDİNAMİK PSİKOTERAPİDE TEDAVİ TEKNİKLERİ-1
22 MAYISDİNAMİK PSİKOTERAPİDE TEDAVİ TEKNİKLERİ-2
5 HAZİRANDİNAMİK PSİKOTERAPİDE TEDAVİ TEKNİKLERİ-3: VAKA ÇALIŞMASI
12 HAZİRANMESLEKİ ORYANTASYON: DİNAMİK PSİKOTERAPİST OLMAK İÇİN BİR YOL HARİTASI

DİNAMİK PSİKOTERAPİ SEMİNERLERİNE BAŞVURANLARIN DİKKATİNE!

BAŞVURULARINIZ 2 GÜN İÇİNDE MUTLAKA YANITLANACAKTIR. EĞER BAŞVURUNUZA BU SÜRE İÇİNDE YANIT ALAMADIYSANIZ LÜTFEN SAYFAMIZIN ANLIK WHATSAPP İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN DURUMU BİLDİRİNİZ!

Başvuru Formu